Publicacions oficials

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), diari oficial de l'Estat espanyol, és el mitjà de publicació de les lleis, les disposicions i els actes d'inserció obligatòria.
El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), diari oficial de la Comunitat de les Illes Balears, és el mitjà de publicació de les lleis, les disposicions i els actes d'inserció obligatòria.
EUR-Lex ofereix accés gratuït a la legislació de la Unió Europea i altres documents considerats de caràcter públic. Aquest lloc està en les 23 llengües oficials de la UE.

Estadístiques oficials

La missió d'Eurostat és ser el principal proveïdor d'estadístiques d'alta qualitat a Europa. La seva missió és proporcionar estadístiques a nivell europeu que permetin comparacions entre països i regions. Eurostat ofereix dades importants i interessants que els governs, les empreses, el sector educatiu, els periodistes i el públic poden utilitzar per al seu treball i la vida diària.
L'IBESTAT (Institut d’Estadística de les Illes Balears) és l’entitat autònoma adscrita a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació encarregada de coordinar la generació de dades oficials corresponents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més de produir les que li encomanin els plans d'estadística.
L'INE és un organisme autònom que realitza la coordinació general dels serveis estadístics de l'Administració General de l'Estat, la vigilància, control i supervisió de les competències de caràcter tècnic dels serveis estadístics estatals
OECD.Stat (Organisation for Economic Co-Operation and Development) és la plataforma en línia estadística de l'OCDE, on els usuaris poden cercar i accedir a bases de dades estadístiques de l'OCDE. Entre d'altres, conté estadístiques sobre Salut, permet Construir taules de selecció de variables i personalitzar el disseny de la taula, extreure i descarregar grans volums de dades i veure metadades detallades en la metodologia i les fonts.
Les estadístiques de l'Organització Mundial de la Salut presenten dades relacionades amb la Salut dels diferents països adscritos a la OMS
Portal del Sistema Nacional de Salud que proporciona informació i estadístiques sobre la salut i els serveis sanitaris a Espanya. Conté dades i xifres del sector sanitari i estadístiques d'àmbit estatal competència del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. És, potser, l’opció de consulta més recomanable si es vol veure sobre quins ítems es recullen estadístiques.

Guíes pràctica clínica

3clics - Atenció primària basada en l'evidència és una web en fase de desenvolupament on es poden trobar guies de pràctica clínica breus, traduïdes i adaptades, guies d'actuació d'infermeria i resums d'articles rellevants. Es tracta d'un projecte finançat per l’Institut Català de la Salut i pel conveni d'Ús Racional dels Medicaments que es gestiona a través del Departament de Salut/IDIAP Jordi Gol.
El CKS. Clinical Knowledge Summaries és un servei que permet l'accés a l'evidència, clínica i no clínica, autoritzada i pràctiques a través d'un portal web. Està gestionat per la NICE.
Fisterrae és una eina avançada que integra recursos d'ajuda en el punt d'atenció per a professionals sanitaris. Entre d'altres, disposa d'una base de coneixements clínics amb documents actualitzats, preparats per ser emprats com a ajuda per a la presa de decisions i desenvolupats basant-se en les evidències científiques més recents.
El portal GuíaSalud té com objectiu principal promoure l'elaboració i l'ús de les GPC i altres eines i productes de MBE.
National Guideline Clearinghouse és un cercador de guies de pràctica clínica d'accés lliure elaborat per l'Agency for Healthcare Research and Quality dels EEUU.
NICE Pathways permet consultar, de manera visual, les millors recomanacions NICE sobre un tema específic. Aquest recurs, que treballa amb algoritmes interactius, actua com a eina de suport en la presa de decisions en el punt d'atenció.

Diccionarios y traductores

BabelFishBabellfish és un traductor online que permet traduïr textos en diversos idiomes. Permet realitzar consultes a la comunitat Babelfish i que altres usuaris contestin. També permet traduïr automàticament pàgines web i blocs només amb un clic.
CercartermEl servei de consultes terminològiques en línia del TERMCAT és una eina de consulta multilingüe que us pot ajudar a resoldre els dubtes terminològics que tingueu en l'elaboració, la revisió o la traducció de textos especialitzats en llengua catalana.
demedicinaEl Diccionari enciclopèdic de medicina és un diccionari mèdic en llengua catalana. Els articles contenen diverses informacions: l'entrada, els diversos significats (accepcions i subaccepcions), les indicacions gramaticals, l'etimologia, la traducció a altres llengües, les remissions i els sinònims, etc.
googletranslateGoogle Translate és un servei de traducció gratuït que ofereix serveis de traducció instantània entre 57 idiomes diferents. Es poden traduir paraules, frases i pàgines web entre qualsevol combinació dels idiomes suportats.
medilexiconMediLexicon és una base de dades d'abreviacions mèdiques i farmacològiques, unes 230 mil i va augmentant. S'actualitza diàriament per a incloure nous acrònims i abreviatures amb els seus significats. Permet als usuaris conéixer el significats dels acrònims i abreviatures de medicina, farmàcia, biotecnologia, agroquímica, ciències de la salut i altres.