Doctorat d’Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença

Objectius

El programa de doctorat en recerca traslacional en salut pública i malalties d’alta prevalença jugarà un paper essencial en l’impuls de la formació contínua i la recerca en ciències de la salut en la Comunitat Autònoma dels Illes Balears i potenciarà el desenvolupament de les estructures existents en recerca en aquest àmbit.

Descriptors de la titulació

El perfil d’ingrés recomanat és el de diplomats, llicenciats o graduats en àrees afins a la investigació traslacional en salut pública i malalties d’alta prevalença com a Infermeria, Fisioteràpia, Medicina, Psicologia, Biologia, o Bioquímica i hagin superat un mínim de 300 ECTS en el conjunt dels seus estudis.
Els titulats que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut (per exemple: MIR, EIR, PIR)
La resta han d’haver superat, almenys, 60 ECTS de nivell de màster relacionats amb alguna de la principals línies de recerca del Doctorat.

Més informació
Más información: edoctorat.uib.cat