Búsqueda Bibliográfica

DeCS: Vocabulari controlat trilingüe, desenvolupat a partir del MeSH (Medical Subject Headings), i creat com un llenguatge únic per a la indexació i recuperació de la informació bibliogràfica en Ciències de la Salut. Elaborat per BIREME. Des del 1982.
Guia d’ús – Ajuda


PubMed/Medline: Base de dades a nivell internacional que recull les principals publicacions en el camp de la medicina, oncologia, infermeria, odontologia, veterinària, salut pública i ciències preclíniques. Elaborada per la National Library of Medicine (NLM). Des de 1966.
Guia d’ús – Ajuda
(elaborada per Fisterra)


IME – Biomedicina (CSIC): Base de dades que recull les publicacions nacionals en els diferents camps de la biomedicina i les ciències de la salut: administració sanitària, farmàcia clínica, medicina experimental, microbiologia, psiquiatria i salut pública. Des de 1971.
Guia d’ús – Ajuda


IBECS – Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (BVS): Base de dades que recull les publicacions nacionals en els diferents camp de les ciències de la salut: des de medicina (inclou salut pública, epidemiologia i administració sanitària), farmàcia, veterinària, psicologia, odontologia i infermeria. Des de 2001.
Guia d’ús – Ajuda


CINAHL with Full Text: Base de dades a nivell internacional que recull les principals publicacions en el camp de la infermeria i ciències de la salut.Des de 1975.
Guia d’ús – Ajuda


Cuiden Plus:  Base de dades que recull publicacions en el camp de la infermeria espanyola i llatinoamericana.  Inclou l’Index d’Impacte de les revistes. En aquesta versió  incorpora informació en Investigació Qualitativa, Enfermeria Basada en l’Evidència, i Història, així com una hemeroteca virtual de revistes d’infermeria a text complet.Des de 1986.
Guia d’ús – Ajuda


Scielo: Base de dades que proporciona l’accés als articles de revistes científiques, desenvolupada per respondre a les necessitats de la comunicació científica als països en vies de desenvolupament i particularment d’Amèrica Llatina i el Carib.
Guia d’ús – Ajuda


Cochrane Library Plus: Proporciona l’accés a un conjunt de base de dades sobre Medicina Basada en l’Evidència a nivell internacional. Conté la traducció a l’espanyol de revisions sistemàtiques completes i altres documents rellevants.
Guia d’ús – Ajuda


JBI COnNECT España – Clinical Online Network of Evidence for Care and Therapeutics: Metacercador que reuneix recursos i eines basades en l’evidència, dissenyat per ajudar en el procés de presa de decisions en la pràctica clínica.
Guia d’ús – Ajuda


PEDro – Physiotherapy Evidence Database: Base de dades sobre Fisioteràpia basada en l’evidència a nivell internacional. Conté assaigs clínics, revisions sistemàtiques i guies de pràctica clínica.
Guia d’ús – Ajuda


CIBERINDEX – Hemeroteca Virtual Cantarida: Proporciona l’accés al text complet de les revistes d’infermeria de la Fundación Index.
Ajuda


Nature: Proporciona l’accés al text complet de les revistes de l’editorial Nature Publishing.


Fisterra: Portal que proporciona l’accés a informació mèdica adreçada especialment a professionals d’Atenció Primària, orientada a la consulta i a la formació.
Guia d’ús – Ajuda


Free Medical Journals: Proporciona l’accés al text complet de més de 800 revistes mèdiques gratuïtes. Es poden consultar per ordre alfabètic, per especialitats o per llengua de publicació.
Ajuda


Bibliosalut –  Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears: Projecte cooperatiu entre la Conselleria de Salut i Consum i el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) coordinat pel Servei de Documentació Biomèdica de les Illes Balears. Proporciona l’accés a la informació i documentació subscrita per Bibliosalut.


EBSCOhost Research Databases: Proporciona l’accés a informació científica a nivell internacional a través de bases de dades de diferents àrees de coneixement. Es pot fer la cerca conjunta, a un grup, o a una base de dades.
Guia d’ús – Ajuda


OvidSP:  Proporciona l’accés a informació científica a nivell internacional a través de bases de dades de diferents àrees de coneixement. Es pot fer la cerca conjunta o a una base de dades.
Guia d’ús – Ajuda


Biblioteca Virtual en Salud – BVS: Cercador que reuneix en un mateix portal els millors recursos nacionals i internacionals disponibles a Internet en Ciències de la Salut i àrees multidisciplinars associades.
Guia d’ús – Ajuda


ISI WOK – WEB OF KNOWLEDGE: Proporciona l’accés a base de dades bibliogràfiques i bibliomètriques a nivell internacional. Conté referències d’articles de revista i índexs de citacions de publicacions i treballs.
Guia d’ús – Ajuda


Scopus: Base de dades bibliogràfica i bibliomètrica a nivell internacional de diversos àmbits temàtics. Conté referències d’articles de revista i índexs de citacions de publicacions i treballs. Inclou dos indicadors per avaluar i mesurar la producció científica: Scimago Journal Rank (SCR) i Source Normalized Impact Paper (SNIP).
Guia d’ús – Ajuda


Google Acadèmic/Google Scholar: Cercador de literatura acadèmica de Google. Proporciona l’accés a informació científica (articles de revista, llibres, tesis, preprints, informes tècnics, etc.) a nivell internacional de totes les àrees del coneixement.Des de 2004.
Guia d’ús – Ajuda


Scirus: Cercador de literatura acadèmica a Internet. Proporciona l’accés a informació científica (articles de revista, llibres, tesis, preprints, informes tècnics, actes de congressos, pàgines web, etc.) a nivell internacional de diversos àmbits temàtics.Des de 2001.
Guia d’ús – Ajuda


Oxford University Press: Proporciona l’accés a la col·lecció de revistes d’OUP, informació científica a nivell internacional de diferents àrees de coneixement (Humanitats, Dret, Ciències de la Vida, Matemàtiques i Física, Medicina i Ciències Socials).
Guia d’ús – Ajuda


ScienceDirect – Sciverse: Proporciona l’accés al text complet de les revistes publicades per Elsevier (inclou també les publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors). Les publicacions són d’abast multidisciplinar amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia. Des de 1995.
Guia d’ús – Ajuda


SpringerLink: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per SpringerVerlag i per Kluwer. Les publicacions són d’abast multidisciplinar.
Guia d’ús – Ajuda


Taylor and Francis: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per Taylor & Francis. Les publicacions són d’abast multidisciplinar. Des de 1997.
Guia d’ús – Ajuda


Wiley Interscience: Proporciona l’accés al text complet de les revistes subscrites publicades per Wiley & Sons i de Blackwell. Les publicacions són d’abast multidisciplinar amb especial atenció a les àrees de medicina, ciència i tecnologia.
Des de 1997.
Guia d’ús – Ajuda


DOAJ – Directory of Open Acces Journals : Proporciona l’accés al text complet de revistes científiques i acadèmiques que pertanyen al moviment d’Open Access en diversos idiomes i matèries.
Guia d’ús – Ajuda


E-revistas: Proporciona l’accés al text complet de revistes científiques espanyoles i llatinoamericanes electròniques que pertanyen al moviment Open Access.
Des de 2004.
Guia d’ús – Ajuda


Redalyc – Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal : Proporciona l’accés al text complet a una selecció de revistes científiques llatinoamericanes, espanyoles i portugueses d’àmbit multidisciplinar. La cerca és per títol de revista, àrea temàtica i país.


Dialnet: Proporciona l’accés a informació científica multidisciplinar de continguts hispans. Es pot fer la consulta conjunta o per tipus de document (article de revista o d’obra col·lectiva, llibre, tesi). El projecte l’inicia la Universidad de la Rioja; actualment la incorporació del material es fa amb la col·laboració de diverses biblioteques universitàries i científiques.  Des de 2001.
Guia d’ús – Ajuda


RECERCAT : Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d’investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.
Guia d’ús – Ajuda


RECOLECTA: Proporciona l’accés a les publicacions en accés obert dels treballs d’investigació que es desenvolupen a les institucions acadèmiques espanyoles i facilitar-ne l’ús i visibilitat. Iniciativa conjunta de REBIUN i FECyT.
Guia d’ús – Ajuda


OpenDOAR : Projecte cooperatiu que té per objectiu crear un directori a nivell internacional de tots els repositoris que proporcionen l’accés lliure al text complet a les publicacions de caràcter científic, tant institucionals como temàtics.
Guia d’ús – Ajuda

Metabuscadores

NextBio dóna accés a una plataforma que permet als investigadors en ciències de la salut cercar, descobrir i compartir coneixements continguts en dades públiques i privades. La plataforma NextBio combina eines amb un contingut correlacionat amb la transformació de la informació en coneixement, donant peu a nous descobriments científics.


PubPsych és un metacercador que recupera informació sobre psicologia. Recupera informació de diferents bases de dades, la majoria Europees, totes amb temes relacionats amb psicologia.


SearchMedica vol millorar la pràctica de la medicina permetent als metges i personal sanitari trobar informació rellevant i fidedigna a internet de forma ràpida i fàcil. SearchMedica utilitza un sistema propi per a trobar i indexar documents a Internet. Només cerca continguts amb més reputació científica.


TRIP Database es una herramienta de búsqueda diseñada para permitir a los profesionales sanitarios identificar rápidamente evidencia clínica de calidad para la práctica clínica. Permite la búsqueda en múltiples webs, y, por tanto, acelerar la respuesta en la pregunta clínica.

Tesis doctorals

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations) promou la adopció, creació, ús, distribució i preservació de tesis i dissertacions electròniques (ETDs). El NDLTD anima i recolza els esforços dels instituts d’educació superior i les seves comunitats a desenvolupar publicacions electròniques i biblioteques digitals (incloent repositories), a fi de permetre’ls compartir el coneixement més efectivament.


OpenThesis és un repositori gratuït de tesis, dissertacions i altres documents acadèmics, es poden cercar amb un sistema de cerca, organització i eines de col·laboració. Ajuda a incrementar la disponibilitat i utilitat d’aquests importants documents.


TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes.


TESEO és un sistema de gestió de tesis doctorals a nivell nacional.


Thèses dóna accés a la descripción i, en alguns casos, al texte integral de més de 5.000 tesis defensades a França des de l’any 2006.

Patentes

DialogWeb is a powerful search tool that provides access to thousands of authoritative business, scientific, intellectual property, and technical publications.


Espacenet – Europe’s Network of Patent Databases accés a informació de les patents publicades els dos darrers anys en tots els estats membres de l’Oficina Europea de Patents i l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual.


Google Patents es un cercador de patents dels Estats Units a text complet.