Recursos bibliogràfics

EndNote Web és un gestor de bibliografia, que permet crear i mantenir bases de dades bibliogràfiques personals. Està integrat amb la plataforma Web of Knowledge, permetent recollir referències bibliogràfiques de moltes bases de dades, així com treballar amb els registres mentre es redacta un document amb Microsoft Word, el que facilita incloure les cites i referències. Per treballar amb EndNote Web cal tenir un compte d'usuari de la Web of Knowledge.
Mendeley permet crear bibliografies, cites, i organitzar-les fàcilment. Mendeley Desktop et permet organitzar des de múltiples recursos: Extractes bibliogràfics de PDFs de forma automàtica, gravar cites i documents de pàgines web amb un sól clic i sincronitzar amb altres gestors bibliogràfics.
RefWorks és un gestor bibliogràfic, per crear i mantenir bases de dades bibliogràfiques personals. Permet recollir referències bibliogràfiques de moltes bases de dades, així com treballar amb els registres mentre es redacta un document amb Microsoft Word (articles, llibres, tesis doctorals, etc.), el que facilita incloure les cites i referències. És possible emmagatzemar els texts complets de les referències en format PDF.
Zotero és un gestor bibliogràfic gratuït. Treballa juntament amb el navegador Mozilla Firefox. És una eina que ajuda a recollir, organitzar, citar i compartir els recursos trobats.

Recursos bioestadística

Bioestadístico: página web dedicada al aprendizaje de la bioestadística mediante vídeos de los principales procedimientos estadísticos aplicados a la investigación en salud.
Recursos de Bioestadística del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra.
La estadística: una orquesta hecha instrumento: blog de Jaume Llopis sobre estadística.
GoUmh: Videotutoriales de R Commander del Máster de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández.
Apuntes de bioestadística: Material docente de la Unidad de Bioestadística Clínica del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Recursos de investigación

Equator network: Enhancing the QUAlity and Transparency Of Health Research. EQUATOR Network es una iniciativa internacional cuyo objetivo es mejorar la confiabilidad y el valor de la bibliografía de investigación médica por medio de la promoción de prácticas claras y precisas para la presentación de informes sobre estudios de investigación.
Cochrane Training: Incluye los materiales didácticos utilizados en el taller 'Introducción a la escritura de una revisión Cochrane'. Consisten en una introducción a los métodos principales utilizados por la mayoría delas revisiones sistemáticas Cochrane de intervenciones.
Horizonte 2020: Portal español del Programa Marca de Investigación e Innovación de la Unión Europea.
Instituto de Salud Carlos III: El Instituto de Salud Carlos III es el principal Organismo Público de Investigación (OPI), que financia, gestiona y ejecuta la investigación biomédica en España. Es además el organismo gestor de la Acción Estratégica en Salud (AES) en el marco del Plan Nacional de I+D+I.
Research & Innovation UE: EU Health Research funding and support helps health researchers to find new ways of preventing diseases, developing better diagnostics and more effective therapies, and taking up new models of care and technologies promoting health and wellbeing.
CEI Illes Balears: El Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB) té la missió de vetllar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels participants en investigacions sobre éssers humans, oferint garantia pública al respecte.