Responsable

Antoni Aguilo
Antoni Aguiló Pons

aaguilo@uib.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Doctor en Medicina i Cirugia.
Especialista en Medicina de l’Educació Física i l’Esport.
Professor Titular d’Universitat del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable de la UIB.
Coordinador del programa de Doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença del IUNICS.

 
 

Membres

Miquel Bennasar Veny

miquel.bennasar@uib.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Doctor en Ciències Biosociosanitàries.
Diplomat en Infermeria i Llicenciat en Antropologia.
Professor Contractat Doctor.
Director del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.
Membre del Comitè d’Ètica i de la Investigació (CEI) del Govern de les Illes Balears.
Director de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible de la UIB.
persona
Aina Maria Yáñez Juan

aina.yanez@caubet-cimera.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Doctora en Medicina i Cirugia.
MSc Clinical Epidemiology pel Netherlands Institute for Health Sciences.
Llicenciada en Biologia.
Professora associada del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB.
Epidemiòloga de la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (FISIB).
Pere Tauler
Pedro J. Tauler Riera

pedro.tauler@uib.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Doctor en Bioquímica.
Llicenciat en Química i Bioquímica.
Especialista en Activitat Física, Salut i Rendimient Esportiu.
Professor Titular d’Universitat del Departament de Biologia Fonamental i Cièncias de la Salut de la Universitat de les Illes Balears.
Jordi Pericas
Jordi Pericas Beltran

jordi.pericas@uib.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Doctor en Ciències.
Llicenciat en Biologia. Diplomat en Infermeria i Fisioteràpia.
Professor Titular d’Universitat.
Sotsdirector del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.
Joan de Pedro
Joan De Pedro Gómez

depedro@uib.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Doctor en Ciències Biosociosanitàries.
Diplomat en Infermeria i Llicenciat en Antropologia.
Professor Titular d’Universitat.
Dega de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.
Iosune Salinas
Iosune Salinas Bueno

iosune.salinas@uib.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Doctora en Tecnologia Educativa.
Diplomada en Fisioteràpia i Màster en Tecnologia Educativa.
Professora Contractada Doctora.
Vicedegana de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de las Islas Baleares.
persona
José Miguel Morales Asencio

jmmasen@uma.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Doctor per la Universitat de Màlaga.
Professor Contractat Doctor.
Director del Departament d’Infermeria i Podologia de la Universidad de Malaga.
Maite Arbos
Maite Arbós Berenguer

maite.arbos@uib.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Graduada en Fisioteràpia.
Màster en Ciències Mèdiques i de la Salut.
Professora Col·laboradora d’Universitat.
Secretària del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.
Carlos Moreno
Carlos Moreno Gómez

carlos.moreno@uib.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Doctor en Ciències Biosociosanitàries.
Diplomat en Fisioteràpia i en Infermeria.
Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments.
Professor Contractat Doctor.
Vicedegà de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universidad de las Islas Baleares.
persona
Pau Martínez Bueso

paz.martinez@uib.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Diplomada en Fisioteràpia.
Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments.
Professora Col·laboradora d’Universitat.
Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.
persona
Sonia Martínez Andreu

smartinezandreu@gmail.com
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Doctora en Ciències Biosociosanitàries.
Diplomada en Infermeria.
Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments.
Infermera assistencial de l’Hospital Universitari Son Espases.
persona
Gabriel Gual Crespí

gabriel.gual@uib.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Diplomat en Fisioteràpia.
Professor Associat del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.
persona
Pedro Sastre Fullana

p.sastre@uib.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Diplomat en Infermeria.
Màster en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària.
Professor Associat del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.
Infermer assistencial de l’Hospital Son Llàtzer.
persona
Susana González Torrente

sgonzalezt@ibsalut.caib.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Diplomada en Infermeria.
Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments.
Professora Associada del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.
Infermera assistencial d’Atenció Primària.
persona
Pilar Fuster Parra

pilar.fuster@uib.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Doctora en Informàtica.
Llicenciada en Matemàtiques.
Professora Titular d’Universitat en el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears.
persona
Diplomada en Nutrició i Dietoteràpia.
Màster en Nutrigenòmica.
Professora Associada del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.
olga velasco
Olga Velasco Roldán

olga.velasco@uib.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Doctora per la Universidad de Cadiz.
Diplomada en Fisioteràpia i Llicenciada en Kinesiologia i Fisiatria.
Professora Col·laboradora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.
persona
Juan Carlos Fernández Domínguez

jcarlos.fernandez@uib.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Diplomat en Fisioteràpia.
Màster en estudi i tractament del dolor.
Professor Col·laborador del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.
Aina Mª Riera Sampol

ana.riera@uib.es
CV

 • academia.net
 • biomedexperts
 • researcherId
 • researchGate
 • google citations
 • ORCID
Diplomada en Infermeria.
Màster en Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària.
Becària / Tècnica de l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible de la UIB.